Presentació

#FETSCoopera és un programa adreçat a les entitats catalanes de cooperació per millorar la seva situació financera i econòmica, i estrèneyer els vincles amb les finances ètiques i l’economia social.

Està impulsat des de FETS, Finançament Ètic i Solidari, amb el suport de l’ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) i la col·laboració de LaFede.cat.

Té previst funcionar entre inicis del 2017 i mitjans del 2019.