Què fem?

Per una banda, des de FETSCoopera volem millorar la situació financera de les entitats, a través de dues vies:

  • Generant nous ingressos. Per això assessorem i formem a les entitats per millorar l’accés a donacions privades i d’altres patrocinis diferents a les administracions públiques del conjunt de l’Estat, potenciant les eines de comunicació, la relació amb la base social i innovant en nous formats i activitats de captació.
  • Estalviant, en identificar despeses redundants i possibles millores en els processos de d’adquisició de productes i serveis.

El segon objectiu de la nostra iniciativa és apropar el món de les finances ètiques i l’economia social al de la cooperació i la solidaritat internacional. Entenem que per coherència i per compartir objectius de transformació en el camí cap a la Justícia Global, han de col·laborar i donar-se suport, més i millor.

Entre el 2017 i el 2019, això es concretarà en:

  • Coaching a entitats de cooperació en la seva estratègia de comunicació i captació de recursos.
  • Suport de les finances ètiques a projectes de cooperació a través d’avals i crèdits.
  • Llançament d’una nova convocatòria de Matchfunding.
  • Apropar el Mercat Social i el sector de la cooperació ajustant oferta i demanda.
  • Donar suport a la introducció de les finances ètiques al sector de la cooperació.